Quảng Nam nỗ lực đạt gần 1,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế

(Dân trí) - Tỉnh Quảng Nam ban hành kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm, trong đó có chỉ tiêu đạt 1,5 triệu người tham gia BHYT.

Ngày 23/5, ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Mục đích của kế hoạch nhằm huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam nỗ lực đạt gần 1,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế - 1

Cán bộ BHXH tỉnh Quảng Nam tuyên truyền chính sách về BHXH, BHYT đến bà con tiểu thương trên địa bàn (Ảnh: Thanh Dũng).

Theo kế hoạch, trong năm nay, cả tỉnh phải đạt chỉ tiêu trên 205 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc; trên 26 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; gần 200 nghìn người tham gia BHTN và gần 1,5 triệu người tham gia BHYT.

Ngoài ra, thực hiện các giải pháp giảm tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Rà soát dữ liệu hộ gia đình và dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT, chuẩn hóa dữ liệu. Phấn đấu 100% người tham gia kê khai số CCCD/ĐDCN và được cập nhật trong cơ sở dữ liệu BHXH.

Thực hiện cài đặt ứng dụng BHXH số - VssID nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số ngành BHXH, phấn đấu vượt 105 nghìn người cài đặt mới trong năm nay; Tăng tỷ lệ người trợ cấp BHXH qua hình thức không dùng tiền mặt.

traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics