Sau ngày 1/7, mức đóng bảo hiểm xã hội thay đổi ra sao?

(Dân trí) - Lao động được tăng lương cơ bản khi tăng lương cơ sở thì mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc sẽ tăng. Mức đóng BHXH tự nguyện do người tham gia tự chọn nên không tăng theo lương cơ sở.

Từ ngày 1/7, lương cơ sở sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Đây là tin vui cho người lao động khu vực hưởng lương hệ số từ ngân sách nhà nước. Mức điều chỉnh lương cơ sở này giúp lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương ngân sách tăng hơn 20%.

Mức lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thường là lương cơ bản nên khi lương cơ bản tăng, mức đóng BHXH bắt buộc của nhóm lao động được tăng lương này cũng tăng theo. Tuy nhiên, mức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện lại không tăng theo lương cơ sở.

Sau ngày 1/7, mức đóng bảo hiểm xã hội thay đổi ra sao? - 1

Mức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện lại không tăng theo lương cơ sở (Ảnh minh họa: BHXH).

Căn cứ Điều 10 và Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn trừ đi phần nhà nước hỗ trợ.

Trong đó, mức thu nhập tháng chọn đóng BHXH tự nguyện của người lao động do người tham gia tự quyết định. Mức nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện được tính theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (mức chuẩn áp dụng từ ngày 1/1/2022 là 1,5 triệu đồng/người/tháng).

Cả 2 yếu tố làm căn cứ tính mức đóng BHXH tự nguyện đều không liên quan đến lương cơ sở. Do đó, khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7, mức đóng BHXH tự nguyện không thay đổi.

Tuy nhiên, khi tăng lương cơ sở thì mức đóng BHXH tự nguyện tối đa sẽ tăng theo. Cụ thể, Khoản 1 Điều 10 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định, mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Khi tăng lương cơ sở tăng từ ngày 1/7, mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện cao nhất mà người lao động có thể lựa chọn tăng từ 29,8 triệu đồng/tháng lên 36 triệu đồng/tháng.

Do đó, mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất mà người lao động có thể lựa chọn tăng từ 6.556.000 đồng/tháng lên 7.920.000 đồng/tháng. Việc điều chỉnh này đáp ứng nguyện vọng của những người có nhu cầu đóng cao để hưởng mức lương hưu cao.

Việc tăng lương cơ sở đem đến một điểm lợi khác cho người tham gia BHXH tự nguyện là trợ cấp mai táng tăng cao.

Theo Khoản 2 Điều 8 Nghị định 134/2015/NĐ-CP, người lo mai táng cho người tham gia BHXH tự nguyện được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở. Do đó, khi tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7 thì mức trợ cấp này cũng tăng lên thành 18 triệu đồng.

traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics