Lào Cai:

Trợ cấp 215 triệu đồng mai táng phí với dân công hỏa tuyến từ trần

(Dân trí) - UBND tỉnh Lào Cai vừa Quyết định trợ cấp 215,1 triệu đồng mai táng phí đối với các dân công hỏa tuyến người địa phương tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc đã từ trần.

Trợ cấp 215 triệu đồng mai táng phí với dân công hỏa tuyến từ trần - 1

Dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ đầu năm 1954 (Ảnh tư liệu).

Theo Quyết định số 1230/QĐ-UBND ngày 22/5/2023, UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt chế độ trợ cấp mai táng phí đối với 15 người là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ) đã từ trần thuộc các huyện Bảo Yên, Mường Khương và thị xã Sa Pa với tổng số tiền là 215.100.000 đồng.

Kinh phí thực hiện trích từ nguồn đảm bảo xã hội của huyện, thị xã.

UBND tỉnh Lào Cai giao Chủ tịch UBND các huyện Bảo Yên, Mường Khương và thị xã Sa Pa chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân các dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã từ trần theo quy định. 

traveLphotoshots grizzLygary Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics